Wijkplatform Waddinxveen

Click here to edit subtitle

Vondelwijk/Oranjewijk

Het wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk bestaat uit vertegenwoordigers van diverse commissies van huurders en eigenaren: WoonPartners, de brede school De Regenboog, buurtcentrum De Boog, de Turkse moskee, bewoners uit de wijk, een wijkagent, een wijkregisseur en de wijkwethouder. Zij zijn heel actief bezig met de problemen in de wijk.


De wijkwethouder is Cees Kroes en zal veelvuldig de vergaderingen van het platform bijwonen.
Het platform wordt ondersteund door wijkregisseur Henk Nentjes, hij fungeert tevens als contactadres: [email protected] of tel. 0182 – 624 729


De samenstelling van het wijkplatform is als volgt:
Mw. J. Kastelein (voorzitter),


Mw. R. v.d. Horst,

directeur brede school De Regenboog

Mw. Y. v.d. Tol,
buurthuis De Boog

Dhr. W. de Bas

Mw. G.Helmond
Namens bewoners Noordkade

Mw. R. v.d. Bosch
Namens de Bethelkerk

Dhr. Van Wijngaarden
politie Hollands-Midden

Mw. A.Izeboud
Woonpartners Midden-Holland

Dhr. C. Teeuwen

Dhr. G. Akgoz

Dhr. E. de Jong

Mw. A. van Winkel

Dhr. H. Nentjes
wijkregisseur Vondelwijk/Oranjewijk


  • Dhr. C.Kroes
  • wijkwethouder Vondelwijk/Oranjewijk