Wijkplatform Waddinxveen

Click here to edit subtitle

Zuid en Oost

De samenstelling van het wijkplatform Zuid en Oost is als volgt:

 • Léonie Laurs (wijkbewoner + voorzitter),
 • Anne Marie Brouwer (wijkbewoner Brugweg)
 • Anneke Goedkoop (wijkbewoner Zuid)
 • Arie Visser (wijkbewoner Hoge Brugge)
 • Hugo Slootjes (Wmo-lid)
 • Josca Esveldt (wijkbewoner Heemraadweg)
 • Karin Nap (Brede School Zuid)
 • Maarten Stegmann (wijkbewoner Molenring)
 • Rens vd Meer (wijkbewoner Zuidkade)
 • Theo Verkleij (wijkbewoner Kromme Esse)
 • Wilma van Niekerk (wijkbewoner Middelburgseweg)
 • Lidy Verbree (Woonpartners Midden-Holland)
 • Gerard Hazebroek (Politie Hollands Midden)
 • Kees de Jong (wijkwethouder) en
 • Wilma Romeijn (wijkregisseur).